Nyhetsarkiv

TRACS Rundvirke ger Norrskog överblick

9 november 2015

Norrskog kommer i framtiden att se sina virkesvolymer på väg från skog till industri. Med TRACS Rundvirke kan de via karta få en snabb överblick av var all deras skogs- och väglager finns och hur mycket som finns kvar att leverera till deras olika kunder vid industrin.

TRACS Rundvirke har länge använts av transportföretagen för att transportleda rundvirkestransporter på ett effektivt sätt.

Nu kan även de som beställt transporter utnyttja TRACS möjligheter att visa virkesvolymer i skog, vid väg och inmätt vid industri. Med karta och tabeller visas volymer per sortiment och mottagningsplatser. Tracs använder virkesorderinformation som hämtas från SDC flera gånger per dag för att alltid vara uppdaterad.

Läs mer