Nyhetsarkiv

Triona ny medlem i BEAst

28 augusti 2019

BEAst arbetar med att ta fram standarder och tjänster för elektroniskt informationsutbyte som leder till sänkta kostnader för aktörerna i och i anslutning till byggbranschen. Triona har i andra områden sedan länge arbetat med att aktivt bidra till utveckling av standarder och IT-lösningar runt detta. Därav känns det både naturligt och bra att nu ta steget och bli medlem i BEAst.

Triona har kunder som beställer byggprojekt och utför entreprenad och transporttjänster i anslutning till dessa. Vi har även produkter som används av dessa kunder. Genom att vara medlem i BEAst kan vi förhoppningsvis bidra till utvecklingen av standarderna och snabbare implementera stöd för dem i våra produkter och våra kunders IT-lösningar. Det kommer att leda till enklare och effektivare informationsutbyten mellan aktörer som verkar i byggbranschen.

Ett exempel på var vi redan idag har stöd för BEAst är produkten TRACS Flow, där vi under våren har tagit ytterligare steg mot att möjliggöra ett ökat användande av BEAst. I TRACS Flow kommer vi tillföra ytterligare funktionalitet för BEAst i de versioner som planeras det kommande året.