Nyhetsarkiv

Nya versioner av Lasset (1.31.0 och 1.32.0)

5 augusti 2019

Trionas tjänst för upphandling och lastbokning i molnet, Lasset, uppgraderades inför sommaren. Uppgraderingen skedde i två delar. Den första releasen är till stora delar en teknisk release där stor fokus har legat på att säkerställa skalbarhet, stabilitet och prestanda i de centrala tekniska fundamenten i Lasset, vilket säkerställer en fortsatt expansion av tjänsten. Den andra releasen är en funktionell release med bland annat utökad geografisk täckning för avståndstjänsten.

Den tekniska releasen, Lasset, 1.31.0, är en ”tyst” men kraftfull release som fokuserar på att stabilisera det tekniska fundamentet i Lasset. Denna release ger på ytan inga direkta förändringar, men under ytan har centrala delar av Lasset blivit omdesignade för att säkerställa skalbarhet, stabilitet och prestanda för fortsatt ökade volymer i framtiden.

Nya/omdesignade datamodeller

  • Datamodellerna för upphandling, avtal, ranking, priser och kvalitetspoäng har gjorts om helt.
  • Ny teknik för snabbare och mer effektiv beräkning av statistik och kvalitespoäng. Detta lägger också grunden till ett, framtida, mer flexibelt sätt för beställare att arbeta med kvalitetspoäng.

Förbättrad prestanda

  • De mest krävande lösningarna har omkonstruerats på ett sätt så att de kan användas utan onödiga svarstider, både med nuvarande och framtida volymer.
  • En snabbare och kraftfullare produktionsmiljö har driftsatts för att vidare säkerställa stabilitet och skalbarhet från kärnan.

Den funktionella releasen, Lasset 1.32.0, introducerar ytterligare länder där avstånd kan beräknas (Belgien, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland). Avstånden i Lasset beräknas med Trionas tjänst TRE/Avståndstjänsten.

Utöver förbättringarna i avståndsberäkningen innehåller releasen en rad mindre tillägg och rättningar, t.ex. utökad integration, elektroniska avtal för avtalsrelationer med leverantörer, ny loggning för integrerade flöden, etc.

Mer information om releaserna finns i release notes för tjänsten Lasset.
Lasset är en molnbaserad tjänst som sammankopplar beställare, leverantörer och andra aktörer i försörjningskedjan samt stödjer, bland annat, processer för upphandling och avtalsbaserade transportavrop för väg-, järnvägs-, container- och maskintransporter. Tjänsten bygger på avtalsrelationer mellan parter och informationsdelning mellan involverade parter. Lasset uppdateras med ny funktionalitet cirka fyra gånger per år.