Nyhetsarkiv

Ny arkitektur för onlinebokningar

12 maj 2016

Wakanow är en av Afrikas största resebyråer med en stark tillväxt på senare tid. De utvecklar nu ett nytt och modernt system för att hantera onlinebokningar bestående av en webblösning samt applikationer för iOS och Android.

Företaget har under de senaste fem åren vuxit och är nu en av Afrikas största resebyråer. Huvudmarknaderna är idag Nigeria och Ghana, men man arbetar även med "Destination Africa" som säljer paketresor från exempelvis Europa till Afrika.

Wakanow arbetar för närvarande med att ta fram en ny och modern systemarkitektur för onlinebokningar. Systemet är en nyutvecklad helhetslösning som består av ett flertal interna och externa API:er, ett administrationssystem för hantering av affärsregler samt koppling mot externa leverantörer. Systemet består även av en front-end lösning som kunder kan nyttja via antingen webb eller applikationer för iOS och Android.

Trionas ansvarsområde i projeket består utöver systemarkitektur i att hjälpa till med etablering av ett internt utvecklingsteam hos Wakanow i Dubai. Projektet fokuserar starkt på kvalitet i alla led samt långsiktig planering. Genom bland annat kodgranskning är målet att åstadkomma kompetensspridning inom teamet hos Wakanow och därigenom bidra till ett förvaltningsbart system.

Plattformen som används är i huvudsak Microsoftbaserad, med hosting via Azure samt projektstyrning och källkodshantering (Git) via Visual Studio Online.