Nyhetsarkiv

Ny lösning för redigering av vägdata hos SDC

29 augusti 2018

Triona har fått uppdraget av SDC att utveckla en ny lösning för redigering av vägdata som bl.a. används i SDCs tjänst Krönt Vägval.

SDC tillhandahåller en tjänst mot skogsnäringen som beräknar avgiftsgrundande avstånd för transporter av rundvirke, från avverkningen till industrin, det så kallade Krönta vägvalet. För att få så riktiga rutter som möjligt i det Krönta vägvalet, så kompletterar SDC data från den nationella vägdatabasen, som tillhandahålls av Trafikverket, med egna uppgifter. Det kan exempelvis vara för att styra skogliga transporter till eller från vissa utvalda vägsträckor. För att möjliggöra en effektiv hantering av de egna uppgifterna, så har SDC beställt en webb-baserad lösning av Triona, som ska levereras för test i slutet av oktober.

Den nya lösningen använder data och tjänster från den skogliga nationella vägdatabasen (SNVDB) i Sverige som hanteras av SDC. Databasen är en s.k. masterdatabas där skogliga data kombineras med data som hämtas från den svenska nationella databasen (NVDB) som hanteras av Trafikverket. SNVDB är realiserad baserat på Trionas produkter TNE och TRE