Nyhetsarkiv

Hållbarhet med Fair Transport

20 november 2023

Triona och Fair Transport har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Triona kommer använda frågor, som ligger till grund för Fair Transports certifiering av transportutförare, i Trionas produkter som t.ex. C-Load. Partnerna skall också tillsammans verka för att marknadsföra Fair Transport, i syfte att nå en bred användning, samt att verka för att Fair Transport blir en standard inom EU.

Våren 2021 lanserade Triona stöd för hållbarhetspoäng i produkten C-Load som komplement vid utvärderingen av transportörer vid upphandlingar. Poängen baseras på en hållbarhetsenkät som transportorganisationer har möjlighet att besvara. Enkäten var baserad på en bedömningsmall som den tidigare organisationen Q3 hade tagit fram. Kort därefter övertog Triona ansvaret för att driva Q3 vidare. Ledorden för vidareutvecklingen av Q3 var från Trionas sida; balans och enkelhet.

Detta omfattade bl.a. en strävan efter att ta hänsyn till flera intressenters behov, bl.a. både köpare och säljare av transporttjänster. Ett samarbete med Fair Transport sågs som naturligt och en gemensam analys visade att frågorna från såväl Fair Transport som Q3 var relativt lika. I strävan efter enkelhet för alla aktörer inleder vi därför ett samarbete. Samarbetet ger en ökad tyngd i vår gemensamma strävan att skapa hållbara transporter, både i Sverige och Europa. 

Triona kommer inledningsvis möjliggöra följande i C-Load: 

  • Leverantörer som har Fair Transport-certifiering markeras och synliggörs i C-Load. 
  • Genom Fair Transport-certifieringen får transportören samma poäng som att ha fyllt i nuvarande hållbarhetsenkät i C-Load. 
  • Hållbarhetsenkäten i C-Load anpassas så att den baseras på Fair Transports frågor 

På sikt avser vi också ge certifierade transportörer insyn i aktuella upphandlingar. 

”För Fairtransport är det en möjlighet att samarbeta med Triona. Vi ser dels att certifierade företag får en fördel genom samarbetet. Dels ser vi en möjlighet utvidga Fairtransport till andra länder”, säger Tina Thorsell på Transportföretagen. 

Triona erbjuder idag produkter som C7 Projects, C-Load, FleetControl och TRACS Flow som gemensamt knyter ihop ca 350 organisationer i Europa som köper eller säljer transporter. Tillsammans med dessa organisationer kommer vi bidra till utvecklingen av Fair Transport och de frågor som ligger till grund för certifieringen.