Nyhetsarkiv

Q3 utvecklas vidare

25 oktober 2021

I våras lanserade Triona en ny version av C-Load där modellen för kvalitetspoäng utökades med ”hållbarhetspoäng” som baseras på en hållbarhetsenkät som transportorganisationer kan besvara. Enkäten är baserad på en bedömningsmall som organisationen Q3 har tagit fram. Nu tar Triona ytterligare ett steg i arbetet med hållbarhet genom att överta ansvaret för att driva Q3 vidare.

Organisationen Q3 var en ideell förening som verkade för att förbättra miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet inom transportsektorn. I första hand vände de sig till beställare och utförare av godstransporter på väg. Q3 utvecklade bl.a. en bedömningsmall som användes för att stjärnmärka leverantörer av transporttjänster. Syftet med mallen var att underlätta arbetet med att värdera transporterna ur ett hållbarhetsperspektiv.

- När Q3 startade gjordes nästintill inga transportupphandlingar med "mjuka värderingar" som kriterier vid urvalet. Som bäst hade man ett krav på ISO 14000 eller motsvarande miljöstandard. Nu när Q3 som organisation går i graven, så sker ingen större transportupphandling utan ett stort antal hållbarhetskriterier som grund vid urvalet. Projektet Q3 har därmed uppnått målet som man satte vid starten av organisationen. Det viktigt att de utarbetade verktygen och hållbarhetskriterierna lever vidare och det kommer de att göra med stöd av Triona, säger Petri Ekorre, tidigare VD för Q3.

Triona erbjuder idag produkter som C-Load, FleetControl och TRACS Flow som gemensamt knyter ihop ca 350 organisationer i Europa som köper eller säljer transporter. Med den verksamheten i ryggen är det Trionas avsikt att skapa en ”community” som driver Q3 vidare på ett neutralt och öppet sätt med målet att Q3 kan nyttjas globalt, inte bara i Sverige. Bedömningsmallen utvecklar vi tillsammans med de organisationer som vill bidra till utvecklingen av hållbara transporter och deltagandet kommer att vara kostnadsfritt. Bedömningsmallen kommer att vara öppen att använda av de som önskar enligt licensvillkoren (mer information om villkoren framgår av information som nås via länken under ”Läs mer”) baseras på.

- Några ledord för den fortsatta utvecklingen av Q3 är balans och enkelhet. Bedömningsmallen behöver ta hänsyn till flera intressenters behov, bl.a. både köpare och säljare av transporttjänster. Kan vi hålla konceptet enkelt är det större sannolikhet att flera använder det. Med detta som utgångspunkt känns det inspirerande att bidra till att ta Q3 vidare in i en ny fas och samverka med aktörer inom Q3 ”communityn”, säger Mats Bayard, CEO Triona.