Nyhetsarkiv

En tjänst som hänger med i svängarna

5 april 2023

C-Load firade under 2022 sitt 10-årsjubileum och mycket har hänt på dessa år. Senaste året har kanske varit ett de mest händelserika åren i C-Loads historia. Förutom att ha fortsatt den kontinuerliga vidareutvecklingen har vi också anpassat tjänsten till en omvärld med svårigheter att hitta transporter och stora variationer av exempelvis drivmedelspriser.

Under hösten och nu senast i januari har vi släppt totalt tre större releaser, 1.45 - 1.47, som innehöll kontinuerliga förbättringar i tjänsten utifrån vad våra användare önskat samt vad vi ser behövs för att C-Load ska fortsätta vara en långsiktig och konkurrenskraftig lösning för hela transportbokningsprocessen; upphandling, beställning, utförande och uppföljning/fakturakontroll. 

Releaserna har bestått av några större ändringar för att möta händelser i vår omvärld som gjort att branschen påverkats mycket. C-Loads styrka har varit att hantera transporter som körs enligt de konkurrensutsatta upphandlingar man gjort i systemet. I det nya omvärldsläget blev det ibland svårt att hitta transporter till dessa priser och C-Load lade då till möjligheten att handla upp en enskild transport ”utanför avtal”, s.k. spotupphandlingar, där man kan öppna upp för friare hämtningstider, andra biltyper, men även bjuda in fler transportörer. C-Load erbjuder nu, sedan september förra året, möjlighet att både jobba långsiktigt och lösa kortsiktiga transportproblem på ett innovativt sätt. 

Ökade drivmedelspriser har även gjort att de anslutna leverantörerna haft stora utmaningar. För att möta detta gick vi över från att månadsvis justera våra drivmedelsindex, som påverkar ersättningen, till att justera index varje vecka. Detta har lett till mer rättvisa priser för både transportbeställare och leverantörer och en större möjlighet för leverantörer att tacka ja till erbjudna transporter. 

En större uppdatering lanserades i januari och bestod av en helt ny upphandlingslista för leverantörerna. Den är baserad på den nya moderna webbtekniken som nu en övervägande del av C-Load är byggd på inklusive det nya uppdaterade användargränssnittet. I samband med det tekniska lyftet infördes också en hel del förbättringar inklusive utökade hjälpfunktioner för att minska risken att göra fel. 

Läs mer