Nyhetsarkiv

Kantega, Triona och Vianova vann nytt NVDB-avtal!

29 februari 2016

Statens Vegvesen har tilldelat Kantega, Triona och Trimble-selskapet Vianova Systems avtalet som omfattar förvaltning och vidareutveckling av Norges Nationella Vägdatabas (NVDB), en offentlig databas med data om Norges vägar.

I tillägg till vägnätet omfattar NVDB också alla objekt och händelser som är knutna till vägarna och är därför ett centralt verktyg i bl.a. arbete med drift och underhåll av de norska vägarna.

Databasen används aktivt i förvaltningen av vägnätet och den innehåller information om geometri och topologi, översikt över utrustning och dränering vid vägarna, olyckor och trafikmängder samt grunddata som används i bullerberäkningar och trafikmodeller m.m. NVDB används av både Statens vegvesen och många av landets kommuner.

– Det nya avtalet är ett resultat av våra långa och goda relationer med Statens Vegvesen och NVDB säger Rune Dragsnes, Trionas ledare i Norge.

– Vi har haft en central roll i NVDB under en lång tid och vi värderar möjligheten att kunna bidra i den fortsatta utvecklingen högt.

Läs mer