Nyhetsarkiv

Proof of concept runt BIM

15 januari 2016

Triona och Vianova har tillsammans utvecklat en lösning som gör att projekteringsdata kan nyttjas i andra system och faser i anläggningens livscykel.

Lösningen bygger på INSPIRE och en öppen standard från OGC och synliggör nya möjligheter genom BIM- och GIS-standardisering. Vi har genom detta skapat en plattform för nya och innovativa lösningar inom infrastrukturområdet.

Lösningen innebär att man på ett effektivt, öppet och standardiserat sätt kan utbyta information om infrastrukturanläggningar samt väg- och järnvägsnät. Med denna lösning får man en intelligent integration mellan projekteringsverktyg som NovapointDCM och system för hantering av trafiknät och nätanknuten information som Transport Network Engine (TNE).

Den utvecklade lösningen gör att det vid projektering- och byggande blir enklare att hämta och läsa in information om aktuellt tillstånd för trafiknät, väg- och järnvägsanläggning. Det blir också enklare att ta emot och använda BIM-data vid drift- och underhåll av väg- och järnväg.

Vi tror mycket på öppenhet och samverkan och vill därför gärna ha kontakt med andra aktörer som tillsammans med oss vill använda och/eller hjälpa till att utveckla lösningen.