Nyhetsarkiv

Trafikverket väljer Transport Network Engine (TNE)

4 december 2015

Acando har tilldelats ett avtal med Trafikverket rörande implementering av en ny IT-lösning för hantering av anläggningsdata för väg- och järnvägsnäten i Sverige. Inom ramen för detta avtal är Triona ansvarig för leveransen av den lösning som hanterar trafiknät. Lösningen realiseras med hjälp av produkten Transport Network Engine (TNE) och Novapoint DCM, Vianovas klient för ajourhållning av trafiknät.

Lösningen som implementeras inom ramen för Trafikverkets ANDA-projekt ska delvis ersätta befintliga system och dessutom tillföra ny funktionalitet. Som option finns även en möjlighet för Trafikverket att avropa implementering av ett underhållssystem.

För mer information vänligen kontakta Mats Bayard, VD Triona AB, mats.bayard@triona.se, 073-3917880.