Nyhetsarkiv

Ny integrationskomponent hos VSV Frakt

5 oktober 2020

Flera olika integrationsflöden som inte samverkade samt kostnader relaterade till varje flöde var två av anledningarna till att VSV Frakt i slutet av hösten 2019 startade upp projektet Violett. Målet var att ensa och framtidssäkra sina integrationsflöden samt sänka sina kostnader. Nu är projektet klart och målen nådda.

VSV Frakt ingår i VSV-koncernen som är ett logistikföretag för allt som har med skogen att göra. Företaget startades 1968 på initiativ av industrin som ville effektivisera rundvirkestransporterna. Konkret innebär detta att företaget på uppdrag av sina kunder avverkar skog, fraktar rundvirke, jobbar med biobränsle samt utför flistransporter. Totalt är det ca 250 små och stora företag som tillsammans bildar VSV/Unite. Det innebär att det är mer än 600 personer som tillsammans kan erbjuda resurser av bilar, maskiner och naturligtvis genuin skogskompetens. 

Projektet runt det nya integrationsflödet involverade flera företag. Trionas ansvar var att bygga GITTAN, en viktig komponent i integrationsflödet. Förenklat tar VSVs integrationsplattform GIN emot data från Biometria som sedan GITTAN översätter till ett annat format som skickas vidare till VSVs prisräkningssystem AFFÄR (som Triona förvaltar sedan många år) som i sin tur skapar underlag för fakturering i VSVs ekonomisystem.

I utvecklingen av i GITTAN ansvarade Triona för projektledning, kravhantering, arkitektur, utveckling och test. Triona ansvarade också för att hålla ihop testplaneringen för hela projektets integrationsflöde samt planering av driftsättningen.

Projektets mest intensiva delar bedrevs under perioden när projektdeltagarna inte kunde träffas och allt arbete behövde hanterats på distans. Detta var en utmaning! När flera olika företag ska arbeta tillsammans i ett projekt, inte ses och samtidigt lyckas förstå varandra för att komma framåt är samarbete och kommunikation extra viktigt. När projektet summerades kunde vi se att just detta hade vi tillsammans lyckats med. Våra framgångsfaktorer var tät kommunikation, tydliga roller och rätt kompetens kombinerat med en atmosfär av ödmjukhet, engagemang, glädje och humor som skapade trygghet för alla att våga ställa frågor och inte sluta fråga varför förrän vi förstått varandra.

Summerat var det en mycket positiv upplevelse att delta i ett projekt som gav verksamhetsnytta direkt i samband med driftsättning. Nu återstår bara att ses och fira detta, vilket vi hoppas snart kunna göra!

Läs mer