Nyhetsarkiv

Ramavtal med Stockholms läns landsting (SLL)

20 mars 2017

Stockholms läns landsting (SLL) har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende Uppdragskonsulter IT.

Avtalet, som tecknades under mars 2017, gäller expertkompetens inom systemutveckling och systemintegration. Upphandlingen tillgodoser inköp av IT-konsulttjänster till Stockholms läns landstings förvaltningar, bolag och stiftelser, Region Gotland samt TioHundra AB. Dessutom ingår Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och det region- och landstingsägda företaget Inera AB. Avtalstiden är 18 månader med option på förlängning upp till ytterligare 18 månader. Triona ser fram mot att få fortsätta arbeta tillsammans med Stockholms läns landsting.