Nyhetsarkiv

TNE-plattformen central i ny teknisk lösning för NVDB

19 juni 2024

Trafikverket, som är huvudman för NVDB (Nationell vägdatabas), driftsatte i april den nya tekniska lösning för NVDB som bygger på TNE och där TNE Editor används som ajourhållningsverktyg.

För över 20 år sedan utvecklades den tidigare tekniska lösningen för NVDB som tillsammans med tillhörande ajourhållningsprogram har förvaltats av Trafikverket. Bland annat på grund av ökade krav på IT-säkerheten krävdes en ny lösning och 2022 valde Trafikverket Triona som leverantör av denna lösning. I april driftsattes den nya lösningen vilken gör det möjligt för Trafikverket att:

  • Leva upp till de säkerhetskrav som ställs.
  • Använda TNE:s kraftfulla funktioner och verktyg för databehandling i NVDB.
  • Använda den moderna och effektiva webbaserade applikationen TNE Editor för att genomföra redigeringar samt för att kontrollera och läsa in det som levereras till NVDB från kommuner, skogsägare och andra intressenter.
Vi på Triona är stolta över att kunna bidra till en modern och säker teknisk lösning för en av samhällets grunddatabaser, NVDB. Att Trafikverket, Lantmäteriet och ett flertal svenska kommuner har valt att använda TNE Editor för att ajourhålla vägnätet och tillhörande data är en viktig kvalitetsstämpel. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla applikationen till att bli ännu mer värdefull för våra kunder. Markus Living, produktägare TNE 

Läs mer i vårt nyligen publicerade case: Med TNE redigerar, lagrar och tillhandahåller Trafikverket information om det svenska vägnätet.

Om TNE:

Transport Network Engine (TNE) är en kraftfull och konfigurerbar plattform som erbjuder lösningar för att hantera väg- och järnvägsdata. TNE Editor, en del av TNE-plattformen, möjliggör redigering av nät och nätrelaterade data på ett enkelt sätt. För Trafikverket, Lantmäteriet och ett flertal svenska kommuner som använder TNE Editor är det ett viktigt verktyg för att hantera och uppdatera dessa data som lagras i NVDB.