Nyhetsarkiv

C-Load – En hållbar väg framåt

22 april 2024

Senaste halvåret har Trionas produkt C-Load förbättrats med ett flertal efterlängtade funktioner. Vi är kanske mest stolta över de steg vi tar framåt för att främja hållbarhet. Vi har under hösten till exempel kopplat oss mot Fair Transport för att öka möjligheten för våra transportbeställare att göra medvetna val. 

För att stödja våra transportbeställare med att kunna göra mer hållbara val av transportörer har vi valt att koppla C-Load till Fair Transport. Här hämtas automatiskt information om vilka leverantörer som är Fair Transport-certifierade. Denna information kan räknas in i de kvalitetspoäng som kan användas för att ranka leverantörer samt den är även synlig på Leverantörsnivå. Information om hur många transporter och km som körts av Fair Transport-certifierade leverantörer finns även att följa upp i C-Loads rapporter. Vi ser fram emot att framöver förbättra detta än mer för att ge våra beställare ett bra underlag för att kunna ta hållbara beslut, men även för att stödja dem med den information som framöver krävs för uppföljning av hållbarhetstal såsom CO2-avtryck mm. 

C-Load har även utökats med möjligheter att lägga till dokument på ett Lass (en transport) både för beställare och Leverantörer, detta ökar möjligheten att ge kompletterande information om transporten och även t.ex. kartor över lastnings- och lossningsområden. 

För att förbättra det digitala flödet har det öppnats upp för Leverantörer att själva komplettera med registreringsnummer för den transport som utförs. Detta kan t.ex. underlätta vid infart till ett lastnings- och lossningsområde. Transporter som kräver gränspassage ut ur EU, har nu utökats med att de kan markeras med krav på att fylla i tullinformation, detta kan sedan (som den mesta informationen i C-Load) föras över via integration till andra system som är i behov av denna. 

Utöver ovan förbättras C-Load kontinuerligt för att fortsätta vara en konkurrenskraftig tjänst för transportupphandling och transportbokning. Både teknik och funktionalitet lyfts för att säkerställa en säker digitalisering av transportflöden.  

Läs mer