Nyhetsarkiv

Triona bidrar till BIM-standardisering

13 juni 2019

BIM-standarden Industry Foundation Classes (IFC) som utvecklas inom ramen för buildingSMART International (bSI) håller på att byggas ut med stöd för infrastrukturprojekt, bl a broar, tunnlar, vägar och järnvägar. Triona deltar som en part vid utvecklingen av standarden för väg, där Karin Anderson, Trafikverket är projektledare, samt i övergripande delar för hela infrastrukturområdet.

Den 31 Maj hölls ett webinarium runt det förslag till konceptuell modell för väg som tagits fram av en grupp som letts av Lars Wikström från Triona, där en expertpanel med experter från alla världsdelar deltog och bidrog med värdefull input. Efter granskning av dessa experter vidtar arbete med att slutföra den konceptuella modellen för att sedan, baserat på den, ta fram ett förslag till IFC-utvidgning för vägar som beräknas finnas framme under 2019 färdigt för implementering.

Relevant information är en nödvändighet för att kunna bedriva ett kostnadseffektivt arbete kring projektering, byggande, underhåll och drift och hjälper infrastrukturägare att kravställa informationsleveranser från sina underleverantörer. Standarder som IFC är en förutsättning för att mjukvara som används I olika delar av en anläggnings livscykel ska kunna kommunicera utan att viktig information försvinner eller förvanskas. Som ett resultat av arbetet I detta projekt kommer Triona, I samarbete med våra partners, att effektivt kunna bidra till införandet av BIM hos våra kunder och dessutom ger det oss värdefulla insikter för våra egna satsningar kring AIM (Asset Information Management). Ett exempel på hur våra kunder kan få nytta av det är en pilot där man tar tillvara digital information hos entreprenören ACCIONA och norska Nye Veier.

Förslaget till konceptuell modell finns här.