Nyhetsarkiv

Coronaviruset - riktlinjer och åtgärder inom Triona

17 mars 2020

Triona har sedan slutet av februari vidtagit åtgärder för att hantera konsekvenserna av Coronaviruset. 

Det övergripande syftet är att:

  • Fortsätta med verksamheten som vanligt genom att säkerställa kontinuitet i våra kunduppdrag och vår produktutveckling.
  • Säkra vår likviditet.

På grund av vårt affärsinriktning; innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet påverkas vi inte direkt. Trionakoncernen har dessutom en stark finansiell situation. Därför är vi väl beredda på att ta oss igenom dessa utmanande tider tillsammans med kunder, medarbetare, leverantörer och myndigheter.

Vi har riktlinjer för våra medarbetare och dessa uppdateras när myndigheterna ändrar sina riktlinjer. För tillfället säger vi till exempel att det är OK att arbeta hemma om medarbetarens uppdragsledare godkänner det. Dessutom tillåter vi inte affärsresor utan godkännande från respektive lands verkställande direktör.

Förutom våra riktlinjer har vi vidtagit några operativa åtgärder som syftar till att uppfylla det övergripande syftet som nämns ovan. Exempel på åtgärder är att undvika inköp och att säkra möjligheten för alla medarbetare att arbeta hemma.

Vårt fokus de kommande veckorna, och kanske månaden, kommer att vara att säkra vår verksamhet och stödja våra kunder samtidigt som vi inte äventyrar hälsan hos våra medarbetare. Ett resultat av våra prioriteringar under dessa tider är en mindre men ändå viktig åtgärd, att minska det affärsrelaterade nyhetsflödet från Triona åtminstone de kommande två veckorna.