Nyhetsarkiv

Lyckat OpenTNF seminarie

16 maj 2018

Den 2 maj genomfördes OpenTNF seminariet. Nästan 30 deltagare från organisationer som verkar inom transportinfrastruktur, kartindustri, fordonsindustri och IT-branschen deltog. 

Seminariet blev lyckat och under förmiddagen ägnades tiden åt att skapa en gemensam förståelse för vad OpenTNF är, målet med OpenTNF och de nyttor som skapas genom användningen.

Trafikverket har valt att använda OpenTNF, bl.a. mot bakgrund av att OpenTNF är en öppen specifikation som bygger på relevanta internationella standarder, framförallt OGC GeoPackage. Ju fler organisationer som använder OpenTNF desto större möjlighet har vi att utbyta data med varandra på ett smidigt och funktionellt sätt.” Anna Johansson Jacques Trafikverket

Under eftermiddagen fördes en dialog om hur OpenTNF kan utvecklas till att bli en internationell standard. Några av de direkta slutsatserna var att vi bör;

  • Fortsätta att undvika avgifter för användning av OpenTNF.
  • Publicera exempel på dataset på www.opentnf.org.
  • Publicera några datakataloger t.ex. baserade på INSPIRE eller TN-ITS som hjälp och exempel för potentiella användare.
  • Uppdatera specifikationen så att licensvillkor för användning av data/innehåll blir en tydlig uppgift i en OpenTNF fil.

Vi avser också utveckla organisationen runt OpenTNF genom att vi etablerar en styrgrupp och tydliggör hur olika intressenter kan bidra till resp. följa utvecklingen av OpenTNF.

Vi tackar alla deltagare för ert aktiva deltagande. Vi arbetar nu vidare för att OpenTNF långsiktigt kan utvecklas till att bli en internationell standard.