Nyhetsarkiv

Beräkningstjänst för skördardata i pilotdrift

23 november 2020

Under våren meddelade vi att Triona kommer att leverera en beräkningstjänst för skördardata till Finska Metsäkeskus (Skogscentralen). Nu är beräkningstjänsten klar och redo att ta emot skördarinformation från skogsföretag.

Positionsdata, utförda arbetsordrar med mera skickas från skördarna till den molnbaserade tjänsten för vidare bearbetning i en beräkningstjänst där resultatet lagras i ett datalager. Detta lager möjliggör att uppdatering av uppgifterna om skogstillgångarna i Metsäkeskus informationssystem kan ske. Målet är att kunna bearbeta skördardata så effektivt som möjligt, trots att stora mängder data ibland samtidigt tas emot i beräkningstjänsten.

Metsäkeskus mål är att i stor utsträckning använda data som genereras från tjänsten för att underhålla den nationella skogdatabasen. Tjänsten gör det möjligt för hela den finska skogsbranschen att delta i uppdateringen av gemensamma data om skogen.

"Anpassningen av de komplexa algoritmerna som utvecklats för skörddataberäkningstjänsten till en fungerande informationstjänst var en stor framgång", säger Heikki Eronen, Application Manager hos Metsäkeskus.

Metsäkeskus har skapat sin egen agila utvecklingsmodell, SMK-SAFe, för applikations- och tjänsteutveckling, som är en version av SAFe® ramverket. SMK-SAFe är skräddarsytt för Finlands Metsäkeskus. Tjänsten för skördedataberäkning utvecklades med stöd av denna modell i nära samarbete mellan Triona och Metsäkeskus och resultatet levererades enligt överenskomen tidplan.

"We are very satisfied with the quality of the delivery," says Tapani Hämäläinen, Director for Development at Metsäkeskus.

IT-lösningen utvecklas av Triona och är en modern molnbaserad tjänst som är skalbar beroende på belastningen av tjänsten i en specifik situation. Data tas emot i ett standardiserat format baserat på Finlands skogsinformationsstandard. Standarden, som Metsäkeskus ansvarar för, är delvis baserad på StanForD2010. Metsäkeskus önskade specifikt en molnbaserad tjänst mot bakgrund av behovet runt skalbarhet. Tjänsten kommer nu att testas med skogsföretag och parallellt utvecklas vidare.