Nyhetsarkiv

Fraktkedjan AB har driftsatt TRACS Flow

7 juni 2021

Våren 2019 skrevs ett ramavtal med Allmänna Transport och Logistik Alliansen i Skandinavien AB (ATLAS-gruppen) gällande Trionas produkt TRACS Flow, en användarvänlig och modern plattform som möjliggör en digitalisering av flödet från avtals-/orderhantering till planering, operativt utförande och uppföljning. Nu har det andra införandeprojektet i ATLAS-gruppen framgångsrikt avslutats för Fraktkedjan. Från och med December 2020 är TRACS Flow Fraktkedjans centrala orderhanteringssystem.

Fraktkedjan är vår första kund att använda TRACS Flows nyaste modul Kolli. Tack vare den kan Fraktkedjan sköta sin distributionsverksamhet, som omfattar paket/styckegods och terminalhantering, integrerat i TRACS Flow. Tidigare hanterades detta av Fraktkedjan i två olika system.

Genom TRACS Flow kan nu Fraktkedjan styra sin verksamhet helt digitalt och därigenom effektivt hantera processen från orderläggning till faktura och uppföljning.

fraktkedjan.png

”Fraktkedjan har tillsammans med samarbetsföretag inom Atlas upphandlat ett nytt affärssystem. Valet föll på TRACS Flow som levererats av Triona. Inom Fraktkedjan har vi sett stora möjligheter med vårt nya affärssystem. TRACS Flow är ett modernt system som kan anpassas och integreras så att det ger ett starkt stöd till vår affärsprocess. Med systemet på plats ser vi stora möjligheter till att fortsätta att utveckla ett affärsstöd som ökar vår effektivitet och ger oss konkurrensfördelar inom gamla och nya affärer. Att byta affärssystem är något man måste ha stor respekt inför. Det är oerhört viktigt att minimera negativ påverkan för både kunder, personal och åkare. Vi har därför uppskattat det professionella engagemanget som Triona haft under hela processen från upphandling till implementation. Triona har på ett tydligt sätt varit närvarande under hela processen så att vi tillsammans kunnat både lösa problem och hitta nya och bättre lösningar för våra processer.” säger Peter Agervi, VD på Fraktkedjan.