Nyhetsarkiv

SpeedMap – Förnyat förtroende från Vejdirektoratet

14 december 2015

Triona har vunnit en upphandling hos Vejdirektoratet i Danmark som omfattar fortsatt underhåll och drift av SpeedMap. SpeedMap är Vejdirektoratets lösning för hantering och visualisering av trafikinformation på det danska vägnätet.

Avtalet sträcker sig över 2 år med option på 2 års förlängning. SpeedMap är utvecklat av Triona och är en "high performance" webbportal för kartbeserad visualisering av trafikinformation på det danska vägnätet. Restider och förseningar visas i realtid och det finns även möjlighet att visa historiska data.

Triona har tillsammans med företagen Hermes och Scott-Tiger etablerat ett konsortium som tar hand om hela processen från bearbetning och förädling av data till att slutligen få informationen tillgängliggjord i webbportalen.