Nyhetsarkiv

Kystverket väljer Triona

31 maj 2015

Kystverket i Norge har tecknat ett avtal med Triona om modellering av sina farleder.

Kystverket ska under 2015 utarbeta en datamodell för sitt nätverk av farleder. Det skall också utvvecklas ett referenssystem för hur relaterade data kan knytas till farlederna.
Relaterade data kan vara navigationsriktningar, ankringsområden, fartbegränsningar etc. Målet är att alla marint relaterade data skall knytas till farleden.