Nyhetsarkiv

Triona testar ITS Station

17 oktober 2016

Den 23 september genomförde Triona tillsammans med Visiontech och Aventi ett fullskaligt systemtest av en egenutvecklad ITS station i Grillstadtunneln. Senare i höst har vi planerat in motsvarande tester i Väretunneln och för en teststräcka på E39 Öysand.


Syftet med projektet har varit att kommunicera mellan tunnel och fordon med hjälp av en standardplattform. Lösningen gör det möjligt att nyttja sensorer i fordon som via ITS-stationer kommunicerar med driftspersonal, IT-system, trafikledningscentraler och andra användare.

Viktiga delmål i projektet har varit att:

  • Beskriva önskad funktionalitet for en ITS station för tunnlar.
  • Implementera en gemensam plattform för en ITS station.
  • Realisera en ITS-station för fordon.
  • Realisera en ITS-station för vägkanter.
  • Realisera en ITS-station för trafikledningscentraler.
  • Samla och analysera data samt notifiera intressenter vid händelser.