Nyhetsarkiv

Ramavtal med Statens Vegvesen

16 december 2016

Triona har tecknat ramavtal med Statens Vegvesen inom området Geomatikk (GIS och Geodata) samt leveransuppdrag och kompetensuppdrag. 

Triona har tillsammans med underleverantörer som Trimble Solutions och ViaNova ingått ett ramavtal med Statens Vegvesen. Avtalen, som undertecknades i december 2016, gäller expertkompetens inom området GIS och Geodata. I samband med detta erhöll även Triona, som underleverantörer till Sopra Steria, ramavtal inom leveransuppdrag och kompetensuppdrag. Avtalen har en varighet på 2 år med option på förlängning om 1 + 1 år.