Nyhetsarkiv

Triona tecknar avtal med Euroskilt

17 april 2017

Triona skall tillsammans med Euroskilt utveckla ett system för skyltstyrning genom standardiserade protokoll.

Triona har genom utvecklingen av egna produkter och deltagande i ett flertal forskningsprojekt i Norge byggt upp en djup kompetens avseende utbyte av information genom öppna standarder. Denna kompetens utvecklas nu vidare i projektet med Euroskilt och utgör grunden för etableringen av en gemensam plattform för skyltstyrning.