Nyhetsarkiv

Effektivare kodgenerering hos ABB

30 januari 2017

I inledningen av 2015 erhöll Triona uppdrag från ABB Power System.

Uppdraget innebar att förbättra och effektivisera kodgenereringen i utvecklings- och dokumentationsverktyget HiDraw, ett verktyg som ingår som en del i ABB:s kontrollsystemplattform MACH. Uppdraget är nu slutfört och resultatet är levererat. Nu har ABB ett modernt verktyg som används för att generera styr- och kontrollsystem i ABB:s leveransuppdrag inom verksamhetsområdet HVDC. ABB:s systemutvecklare kan nu utveckla i C# istället för i ett egendefinierat programspråk.