Nyhetsarkiv

Avtal med en stor myndighet i Borlänge

9 september 2021

En av Trionas samarbetspartners har som enda leverantör vunnit en ramavtalsupphandling gällande IT-tjänster för applikationsutveckling och applikationsförvaltning. För att förstärka leveransen ingår Triona i anbudet tillsammans med ett begränsat antal andra samarbetspartners.

Myndigheten ser över behoven inom sin IT-verksamhet och har nu tecknat ramavtal med en utvald prioriterad leverantör. Triona kommer att bistå i leveransen med generell kapacitet samt vår kombinerade IT- och verksamhetskompetens inom logistik och infrastruktur.

”Vi ser fram emot att tillsammans med vår samarbetspartner leverera innovativa IT-tjänster till myndigheten samt stödja arbetet med fortsatt digitalisering och effektivisering av IT-leveranser, och är stolta över att få bidra till utvecklingen av myndighetens verksamhet framöver genom detta ramavtal. Vi hoppas att vi därigenom kan fortsätta utveckla de uppskattade leveranser till myndigheten som vi redan har” säger Trionas VD Mats Bayard.

Vi ser också fram emot ett gott samarbete med övriga företag i leverantörsgruppen, där den uttalade målsättningen är att vara en proaktiv, innovativ och agil partner, med en leveransförmåga av hög kvalitet.

Genom avtalet och samarbetet stärker Triona ytterligare positionen som en ledande och pålitlig leverantör av innovativa IT-lösningar för infrastrukturrelaterad verksamhet.