Nyhetsarkiv

Norska Kystverket väljer TNE 3.0

10 oktober 2016

Triona har vunnit en upphandling om att om leverera ett system för underhåll och presentation av farledsdata åt Norska Kystverket.

Lösningen som skall levereras till Kystverket är baserad på ett samspel mellan TNE 3.0, GeoServer för presentation av farledsdata i existerende webblösning och Novapoint, som levereras av Trimble (Vianova Systems), för ajourhållning av farledsdata.

Efter att själva lösningen är etablerad skall Triona även bistå Kystverket i arbetet med att ta fram en datakatalog och import av data for trafiknätverket.

Att Kystverket väljer TNE 3.0 befäster vår starka position inom verksamhetsområdet transportinfrastruktur i Norge och förstärker vårt redan goda samarbete med Trimble.