Nyhetsarkiv

Omlastningspunkter för järnvägstransporter

19 oktober 2015

Triona deltar i EU-studien ”User-Friendly access to information on last-mile infrastructure for rail freight”

Strukturen på den europeiska godstransportmarknaden har i grunden förändrats under de senaste årtiondena och konkurrensen från vägtransporter ökar ytterligare. Denna situation är särskilt utmanande för ”last mile” verksamhet. En enkel och snabb tillgång till information om infrastruktur för omlastning av godstransporter på järnväg skulle förbättra möjligheten till transportplanering, särskilt över gränserna.

GD MOVE har därför tagit steget att stödja marknaden med en kundorienterad webbaserad portal med all nödvändig information om "Last mile infrastructure", vare sig det handlar om terminaler, industrispår, stationer, rangerbangårdar etc. genom studien "User-Friendly access to information on last-mile infrastructure for rail freight" (Contract MOVE/B2/827-2013). Projektpartners är Hacon och UIC som stöds av UIRR, Triona och IT Kreativa.

Trionas del i projektet är att utveckla portalen och teknik för att effektivt fylla den med data.