Nyhetsarkiv

Navigationsapp till Keolis

16 januari 2017

Keolis har valt Triona som leverantör av en navigationsapp som ska användas för att underlätta linjeutbildningen av förare. Genom navigationsappen kommer föraren att få tillgång till en vy över och information om de turer som ska köras via en mobil enhet som installeras i bussarna. Navigationsappen kommer att baseras på en fordonsanpassad androidplattform, utvecklad av företaget Fleetech som är delägt av Triona.

Linjeutbildningen av nya förare är en omfattande verksamhet hos Keolis, som anställer ca 500 förare varje år. För att underlätta denna utbildning har Keolis beslutat att ta fram en kartbaserad applikation som ska installeras i fordonen och användas av Keolis förare. Triona har fått uppdraget att leverera denna applikation.

Genom navigationsappen kommer föraren få information om den tur/avgång som föraren ska köra. I det kartbaserade gränssnittet i navigationsappen kommer föraren att se hur vald linje går och tider för olika hållplatser. Detta gör att förare på ett enklare sätt kan köra linjer de inte är vana vid. På sikt är tanken att föraren även kommer att kunna få instruktioner om tillfälliga förändringar och information om störningar i trafiken.

I Trionas åtagande ingår även att skapa en ny karttjänst som kommer att användas i navigationsappen. Karttjänsten som skapas kommer att kunna användas i andra uppdrag och tjänster som Triona levererar.

Extra roligt med detta projekt är att Keolis valt Fleetech, delägt av Triona, som sin leverantör av den fordonsanpassade androidplattformen som navigationsappen ska baseras på. Genom Trionas och Fleetechs långa samarbete och respektive parts nischkompetenser har vi tillsammans väldigt goda förutsättningarna att leverera en bra lösning till Keolis. Fleetechs androidplattform förenklar utvecklingen av appar och möjliggör för Keolis att på ett rationellt sett hantera systemet över tiden genom dess inbyggda funktioner för övervakning, säkerhet och uppdateringar etc.

Uppdraget som Triona fått kommer att levereras under våren 2017 och efterföljas av en pilotdrift som kommer att genomföras av Keolis.