Nyhetsarkiv

TNE Nxt testas av kund

8 januari 2015

I slutet av december levererades den första versionen av nästa generations plattform för hantering av transportnät till Skogens datacentral (SDC) för test.

Leveransen omfattar funktionalitet för dynamisk segmentering av transportnät för bl.a. ruttberäknings- och navigationstillämpningar. Kunderna kan bl.a. förvänta sig stora förbättringar avseende prestanda.