Nyhetsarkiv

Beläggningssystem till Statens vegvesen

18 maj 2021

Triona har vunnit en upphandling som avser vidareutveckling av beläggningssystem till Statens vegvesen. Avtalet omfattar två delsystem, Pavement Management System (PMS) och ROSITA.

PMS är ett system som används för att planera underhåll av vägnätet som Statens vegvesen har ansvar för. Systemet används för att utarbeta detaljerade planer för underhållet på vägbanenivå under en tidsperiod om 6 år (nästa budgetår+5 år).

Planerna anpassas utifrån tilldelad budget för respektive år under perioden och med hjälp av tillståndsmodeller kan konsekvenserna för vägens tillstånd utifrån vald plan prognostiseras. Systemet används också för att analysera nuvarande tillstånd (data hämtas från ROSITA), planera åtgärder, utarbeta och distribuera upphandlingsunderlag samt insamling av offerter från entreprenörer.

Både väghållaren (Statens vegvesen) och entreprenörerna använder systemet aktivt i arbetet med att förvalta vägarna.