Nyhetsarkiv

Triona hjälper Sveaskog att hitta rätt väg i skogen

15 mars 2024

Triona har tillsammans med Creative Optimization tagit fram ett nytt fältverktyg åt Sveaskog som tar fram förslag på både avlägg och basvägar samt hjälper fältplanerare att hitta bästa tänkbara väg genom landskapet. Genom optimal planering sparar skogsbruket stora resurser, både i form av pengar och miljövärden.

Triona har hjälpt Sveaskog att utveckla en ny funktion i deras befintliga fältplaneringsverktyg där en användare, via ett gränssnitt på en iPad, kan ange geometriska data och olika parametrar som sedan skickas till en tjänst som därefter lämnar ett optimerat förslag på både plats för avlägg och bästa väg genom terrängen. Verktyget använder sig av Creative Optimizations tjänst Timbertrail som nu integrerats i Sveaskogs egna befintliga system för fältplanering.  

Verktyget tar vid optimering hänsyn till en rad olika faktorer såsom markfuktighet för att undvika spårbildning och onödig markkompression, terrängens lutning samt hänsyn till vattendrag, kultur- och rekreationsvärden. 

Efter att en optimering är utförd visas ett förslag i verktyget där användaren sedan kan göra eventuella justeringar utifrån vad de själva ser på plats ute i fält. 

“Vi får ett verktyg som ger samma optimala utgångspunkt varje gång. Det ger ett beslutsstöd men beslutet om vad som är genomförbart ligger fortfarande hos den som planerar. Det kommer att göra processen snabbare och vi löper mindre risk att få körskador.” säger Björn Ros, planeringsspecialist på Skogsbruksenheten.       

Målet är att optimeringen ska börja användas på bred front när fältplaneringssäsongen drar i gång för året. 

Läs mer