Nyhetsarkiv

GIS-ramavtal med Stockholms stad

14 augusti 2023

Triona har återigen erhållit ramavtal med Stockholms stad för konsulttjänster inom området Geodata och GIS. Samtliga förvaltningar samt flertalet av stadens bolag omfattas av avtalet. 

Stockholms stad har genomfört en ramavtalsupphandling för konsulttjänster inom digitalisering, IT och informationssäkerhet. Triona har, som en av fem leverantörer, fått ramavtal inom avtalsområdet Geodata och GIS. Avtalet har en avtalstid på 2 år med optioner på förlängning i ytterligare 2 år.

Tjänsteområdet omfattar allt från förstudier, analyser och kravställning till utveckling, införande och förvaltningsstöd. Staden har därmed fortsatt tillgång till Trionas spetskompetens i sin utveckling enligt geodatastrategin.

För Triona innebär samarbetet med Stockholms stad ett viktigt bidrag i den fortsatta utvecklingen inom geodatahantering och infrastruktur i linje med företagets långsiktiga mål.