Nyhetsarkiv

Ny version av Lasset

13 november 2018

Trionas tjänst för upphandling och lastbokning i molnet, Lasset, uppgraderades i oktober till en ny version. Till de viktigaste nyheterna hör ytterligare informationsdelning mellan beställare, leverantörer, terminaler och i slutändan också kunder för containerbokningar.

Då transparent informationsdelning är en av hörnpelarna i Lasset har vi i den nya versionen adderat aktörstypen Terminal så att de också får tillgång till lastinformation för container-transporter. Terminaler i Lasset kommer att ha möjlighet att se information om uppdrag (laster) där de ska utföra tjänster samt att de kommer få överblick över inkommande transporter. För att möjliggöra denna informationsdelning adderas också funktionalitet, både i användargränssnittet och i API:et, för att skapa relationer mellan laster. Som exempel kan biltransporter från beställarens lager till en terminal (transporten utförs av annan leverantör) relateras till en container-/sjöbokning och relevant information om dessa transporter kan då delas med terminaler, men även med speditörer.

Vi har också infört en hel del andra förbättringar av tjänsten, exempel nedan:

  • Utökad information i rankinglistor - för att möjliggöra uttag av underlag med ytterligare information kring ingångna avtal.
  • Ändringar i anrop till Triona Avståndstjänst – för att underlätta framtagandet av korrekta avstånd för beställda transporter. Lasset har sedan tidigare en koppling till Trionas avståndstjänst som används för att tillhandahålla avstånd och restider för tunga fordon.
  • Förtydliganden och tillägg för att underlätta arbetet för våra aktörer i Lasset.

Utöver de förbättringar som direkt kan ses av Lassets kunder har en rad nya funktioner adderats i Trionas interna supportadministration för att på så sätt underlätta för vårt support-team att stötta våra kunder på bästa sätt.

Lasset är en molnbaserad tjänst som sammankopplar beställare, leverantörer och andra aktörer i försörjningskedjan samt stödjer bland annat processer för upphandling och avtalsbaserade transportavrop för väg-, järnvägs-, container- och maskintransporter. Tjänsten bygger på avtalsrelationer mellan parter och informationsdelning mellan involverade parter. Lasset uppdateras cirka fyra gånger per år med ny funktionalitet – nästa uppdatering planeras i december 2018.