Nyhetsarkiv

Årets klimatredovisning

17 november 2022

Trionas klimatredovisning för 2021 är nu klar. Liksom tidigare år redovisar vi enligt GHG-protokollet inom scope 1, 2 och 3. Vi kan återigen se att transporter står för den största delen av klimatpåverkan från Trionas verksamhet. Vårt högsta hållbarhetsfokus ligger på att utveckla våra produkter med målet att underlätta våra kunders hållbarhetsarbete.

Som IT-leverantör har vi en viktig roll i att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp. Vi gör detta både genom att utveckla våra produkter med målet att underlätta våra kunders hållbarhetsarbete och i specifika uppdrag direkt mot enskilda kunder. Ett exempel på resultat som uppnåtts under året är att Trionas Avståndstjänst har utökats med funktionalitet för att beräkna det CO2-utsläpp som en rutt resulterar i. Ett annat exempel handlar om att vi gjort det möjligt nyttja s.k. eco-drive stöd för bussoperatörer som idag har en blandad flotta av bussar med elmotorer och fossilfria motorer (HVO och gas exempelvis). Det leder till att chaufförer tränas i ett hållbart körbeteende oaktat vilken typ av fordon de kör. Att vi själva redovisar vår klimatpåverkan enligt GHG-protokollet hjälper oss att följa utvecklingen på klimatområdet och att lära oss mer inom området, utöver att det ger oss en bild av och möjlighet att påverka vår egen påverkan.

Liksom för 2020 har pandemin haft stor effekt på 2021 års klimatpåverkan. Detta ser vi på utifrån flera perspektiv. Å ena sidan tror vi på personliga möten, som kräver längre eller kortare resor. Å andra sidan visar det på digitaliseringens möjligheter för effektivitet och hållbarhet. Som i så mycket annat gäller det att hitta balansen för att kunna utnyttja de positiva effekterna av såväl personliga möten som digitalisering. Tjänste- och pendlingsresor är fokuserat i vårt interna miljöarbete.