Nyhetsarkiv

Nytt system för skyltstyrning

14 december 2017

Tillsammans med Euroskilt lanserar Triona ett nytt och flexibelt system för skyltstyrning. Systemet stöder både lokal styrning och fjärrstyrning. Det senare kan utföras av t.ex. vägtrafikcentralerna hos Statens vegvesen.

Triona har i samarbete med Euroskilt utvecklat en såkallad ITS-station för styrning av skyltar som tillverkats av Yaham och Ortana. ITS Stationen, som används för skyltstyrningen, bygger på kunskaper som förvärvats genom tidigare forskningsprojekt under perioden 2014-2016.

Lösningen har en integration med vägtrafikcentralen genom OPC-UA-standarden och gränssnitt som har definierats av Statens vegvesen. Detta gör att vägtrafikcentralen kan styra alla skyltar på ett enhetligt sätt oavsett typ och storlek. Utöver detta kan skyltarna styras manuellt från en panel som är inbyggd i ett skåp i anslutning till skylten (se bilden nedan).

Systemet har nu godkänts i Euroskilt's Factory Acceptance Test (FAT) och är planerat att installeras på två sträckor i Kristiansand med full integration med vägtrafikcentralen. Nedan följer några bilder från FAT-testerna som visar skåpet med panelen och skylten som styrs av ITS-stationen.