Nyhetsarkiv

Lantmäteriet väljer på nytt Triona som leverantör

8 augusti 2016

Lantmäteriet har nyligen genomfört en upphandling avseende systemförvaltning för ett system vilket benämns metadataverktyget. Systemet används för att hantera metadata inom uppdrag för andra myndigheter. Triona fick förnyat förtroende som leverantör.

Lantmäteriet har sedan ett antal år ett eget system för hantering av metadata inom geografisk informationshantering, databearbetning- och produktion av digitala geodatapaket och kartor. Lantmäteriet har nu valt Triona för systemförvaltning av metadataverktyget. Arbetet innefattar underhåll och vidareutveckling av systemet inklusive support och incidenthantering.