Nyhetsarkiv

Ramavtal med Stockholms stad inom Geodata och GIS

4 februari 2019

Triona har erhållit ett ramavtal med Stockholms stad för konsulttjänster inom området Geodata och GIS. Samtliga förvaltningar samt flertalet av stadens bolag omfattas av avtalet.

Stockholms stad har genomfört en ramavtalsupphandling för konsulttjänster inom digitalisering, IT och informationssäkerhet. Triona har, som en av fyra leverantörer, fått ramavtal inom avtalsområdet Geodata och GIS. Avtalet har en avtalstid på 2 år med option på förlängning i ytterligare totalt 2 år. Tjänsteområdet omfattar allt från förstudier, analyser, kravställning till utveckling, införande och förvaltningsstöd. Staden har nu tillgång till Trionas spetskompetens i sin fortsatta utveckling enligt geodatastrategin. För Triona innebär samarbetet med Stockholms stad nya möjligheter att utvecklas inom geodatahantering och infrastruktur i linje med företagets långsiktiga mål.