Nyhetsarkiv

Trafikverket väljer TNE som ajourhållningsverktyg

2 maj 2022

Trafikverket har valt TNE som plattform för att skapa en ny teknisk lösning för NVDB (den nationella vägdatabasen). Detta innebär även att modulen TNE Editor kommer att användas som ajourhållningsverktyg av Trafikverket vid hantering av data som lagras i NVDB.

Trafikverket använder sedan många år tillbaka Trionas produkt TNE för att hantera väg- och järnvägsdata. Nu pågår det ett arbete hos Trafikverket med att byta ut den tekniska plattformen för NVDB. Trafikverket har valt TNE som plattform för den nya tekniska lösningen och initierat ett arbete som kommer att resultera i att en ny lösning kommer att finnas på plats under 2023. I den kommande lösningen kommer Trionas webbaserade ajourhållningsverktyg TNE Editor att användas av Trafikverket för hantering, kontroll och redigering av NVDB-data.

TNE Editor, en modul i produkten TNE, är en kraftfull och användarvänlig molntjänst för generell redigering av transportnät och relaterad information (företeelser). TNE Editor har bland annat stöd för uppdatering av svenska NVDB-företeelser och automatisk incheckning av leveranser till svenska NVDB. Sedan 2020 samarbetar Triona med Sokigo på den kommunala marknaden och många kommuner använder idag TNE Editor som ajourhållningsverktyg för sitt kommunala NVDB-vägnät. TNE Editor är godkänd av Trafikverket för automatiska uppdateringar av svenska NVDB.

TNE-produkten är en kraftfull, öppen och konfigurerbar plattform som skapar värde hos olika kunder, oavsett om man väljer en egen och lokal installation eller att nyttja vår molntjänst. Integration med SINUS och vår nya redigeringsmodul TNE Editor ger nya och spännande möjligheter till en ökad användning av TNE hos bland annat kommuner exempelvis i samband med datafångst.

Läs mer