Nyhetsarkiv

Nytt datalager för mätdata

4 september 2019

Triona utvecklar en lösning till Statens Vegvesen som hanterar mätdata, data som i dag är lagrat i norska nationella vägdatabasen (NVDB). Mätdata utgör i dag ca 80% av datamängden i NVDB och dessa data skall framåt hanteras i systemet ROSITA som nyttjar TNE (Transport Network Engine) som plattform.

Lösningen omfattar en vidareutveckling av ROSITA som i dag används av Statens Vegvesen för insamling och bearbetning av mätdata (spår-, jämnhet- och friktionsdata) och standardprodukten TNE. TNE användas av till exempel Trafikverket, Statens Vegvesen, Bane NOR, Kystverket samt privata aktörer och kommer att vara en stabil plattform för lagring, behandling och distribution av mätdata.

Genom denna uppgradering får Statens Vegvesen en modern lösning som även kan utvidgas till att täcka framtida behov. Många manuella rutiner knutet till behandling av mätdata kommer också att automatiseras, då speciellt rutiner knutet till behandling och lagring av data i NVDB. Användare får genom detta enklare och snabbare tillgång till uppdaterade data.

Införandet av nytt datalager för mätdata är i linje med Statens Vegvesens önskan om att grunddata ska hanteras av separata verksamhetssystem, parallellt med att utvalda aggregerade data kopieras till NVDB. Detta gör att NVDB avlastas med avseende på antal objekttyper och datamängd. Externa system som till exempel vegkart (https://www.vegvesen.no/vegkart) kommer framöver att kunna visualisera aggregerade mätdata genom användning av NVDB eller visa detaljer genom användning av gränssnittet mot det nya datalagret för mätdata.