Nyhetsarkiv

Ny version av TRE

10 januari 2019

En ny version av Transport Routing Engine är klar. Denna version inkluderar bland annat utökade möjligheter att hämta trafikinformation och realtidsrestider från externa källor vilket ytterligare förbättrar möjligheten att göra rätt vägval och därigenom effektivisera sin verksamhet.

En ny version av TRE med många spännande nyheter har nu släppts för modulerna CarRouter samt BikeRouter. Nedan beskrivs de större ändringarna:

 • Realtidsinformation från HERE:
  TRE CarRouter klarar nu själv av att hämta, processa samt ge ut trafikinformation och realtidsrestider för hela världen från HERE:s API. Detta möjliggör mer intelligenta vägval och effektivare rutter genom att undvika stängda vägar samt vägar med långsam trafik.
 • Utökat stöd för att köra på flera dataset:
  Sedan tidigare kan TRE automatiskt slå ihop flera dataset av olika typer för sömlös ruttning över data-gränser. Nu har vi utökat den funktionaliteten ytterligare för att bättre stödja fall där man vill använda flera Openstreetmap-dataset för att rutta över en specifik uppsättning länder.
 • Dynamisk uppdatering av avgifter för vägtullar samt tidtabeller för färjor:
  TRE inkluderar nu även möjlighet att automatiskt uppdatera gällande avgift för vägtullar i Norge. Data hämtas direkt från det norska NVDB API:et. Samtidigt har vi även lagt till möjlighet för TRE att automatiskt uppdatera länkar till tidtabeller för färjor direkt från Entur i Norge. Båda dessa funktioner kommer direkt tas i drift av Statens Vegvesen i sin ruttplaneringstjänst.
 • Danmark in i Avståndstjänsten:
  Under januari kommer även en uppdatering av Avståndstjänsten: Då inkluderar vi även Danmark i täckningsområdet samt lägger till funktioner för omvänd geocodning (Från koordinat till address).

Via länkarna kan du läsa mer om TRE och några andra produkter som stödjer t.ex. entreprenörer och aktörer som är verksamma inom godstransporter och kollektivtrafik.