Nyhetsarkiv

FleetControl - Transdevs IoT-plattform

7 januari 2021

Den 13 december lanserade Transdev Nordens största elbussflotta i Göteborg på uppdrag av Västtrafik. I sin leverans till Västtrafik har Transdev Trionas fordonsoberoende FleetControl som central IoT-plattform.

Ombord på fordonen är används Trionas fordonsdator som inkluderar en IoT-hub, en MQTT broker och en kommunikationsgateway. En Android förarskärm är förarens användargränssnitt mot systemet. Lösningen omfattar även ett backoffice system i  form av FleetAnalyzer. Det är ett verktyg för att läsa av, utvärdera och förmedla data vidare till andra system.

FleetControl hanterar kvalitets- och miljöförbättrande funktioner såsom förarinloggning, klargöring av buss, alkolåshantering, färdskrivarhantering och sparsam körning. FleetControl bidrar till att säkerställa Transdevs höga kvalitet och leveranssäkerhet.

Fordonsdatorn läser CAN-data via ett s.k. FMS interface såsom bränsleförbrukning och laddningsnivå på batterier men också andra parametrar som acceleration och kraftiga inbromsningar. Sensorer ombord läser data såsom temperatur etc.. Data levereras i realtid och görs tillgängliga i FleetAnalyzer. Genom FleetAnalyzer ger systemet också kontroll över andra viktiga funktioner ombord såsom övervakningskamera (CCTV) och passagerarräkning (APC).

För Triona är det viktigt att vi bidrar till en hållbar utveckling genom en effektiv och pålitlig kollektivtrafik. Ett av Trionas hållbarhetsmål är att utveckla våra produkter så att våra kunders hållbarhetsarbete underlättas. Utvecklingen av FleetControl är ett bra exempel på hur detta sker i praktiken och vi kan med stolthet konstatera att vi bidrar att verksamheterna hos Transdev och Västtrafik framåt kan drivas än mer hållbart.