Nyhetsarkiv

Nya kunder för SINUS

3 september 2018

Safe Control Infra AS förvärvades av Triona tidigare i år. Med förvärvet följde SINUS infra produktfamiljen, vilket passar mycket bra ihop med Trionas befintliga produktportfölj. Nu ökar försäljningen av SINUS produkter!

Fler och fler kommuner och entreprenörer använder SINUS-produkter. Sinus photo ger våra kunder möjlighet till att virtuellt "få in vägen till kontoret". Med våra egna bilar tar vi 360-bilder, och kunder kan med sin PC eller surfplatta även "köra" igenom bilderna. 360-bilderna gör att våra kunder slipper många resor på vägen, vilket är både tid- och kostnadsbesparande. Dessutom dokumenterar bilderna på ett väldigt bra sätt status på vägen vid fotograferingstillfället.

Förutom 360-bilder innehåller SINUS även funktioner för datafångst både från kontoret och ute på fältet. Både kontors- och fältklienten levererar kvalitetssäkrade data direkt till, t.ex. National VegDataBank (NVDB) i Norge eller Trionas produkt Transport Network Engine (TNE), utan tidskrävande och kostsamma mellansteg. Mobillösningen (fältklienten) är anpassad för både surfplattor och mobiltelefoner och kan kopplas till alla typer av satelitsystem.

I Norge ställer Statens vegvesen strikta krav på entreprenörer i sina kontrakt. Detta gäller både driftskontrakt och andra specialavtal så som skyltkontrakt. För att uppfylla dessa krav har flera entreprenörer nu börjat använda SINUS för registrering av data till norska NVDB.