Nyhetsarkiv

Kystverket tar TNE i produktion

30 maj 2017

Under senvintern levererade Triona TNE till Kystverket och systemet är nu i produktion. Framöver kommer fokus att ligga på registrering, import och validering av farledsdata.

När kvalitén på data har nått en tillfredsställande nivå, kan lösningen integreras med Kystverkets befintliga webbapplikation och göras publikt tillgänglig.

Lösningen som är levererad till Kystverket omfattar TNE, GeoServer för presentation av farledsdata i existerande webblösning och Novapoint, levererad av Trimble, för underhåll av farledsdata.

Frode Skjævestad, som arbetar med Geodata inom Kystverket, beskriver leveransen enligt följande:

"Ett uppdaterad farledsnät är av stor betydelse för Kystverket. Kystverkets data används i många olika sammanhang och ett system som säkerställer topologin i nätverket och kvaliteten på data är av stor betydelse. På detta sätt kan data enkelt anpassas till olika behov vilket säkerställer att Kystverkets intressen är synliga i planeringsprocesser och underhållsarbete. Det interna arbetet med farleder och farledsrelaterade data blir också lättare när alla data kan relateras till nätverket på ett bra sätt. Genom att använda TNE har Kystverket också fått en bra plattform för interaktion och samarbete med t.ex. BaneNOR og Statens vegvesen om intermodala transport analyser"

Triona bistår nu Kystverket med att färdigställa nya farledsnätverk, förbereda datakatalogen och importera data som knyts till farledsnätverket. Dessutom planeras arbete för att säkerställa integrationen mellan TNE och Kystverket befintliga webbapplikation www.kystinfo.no.