Nyhetsarkiv

ITxPT projekt i Göteborg

9 november 2020

Triona har stolt medverkat i fallstudien RIVSILON med vårt kunnande och vår produkt FleetControl

Rivsilon-projektet initierades 2017 av ITxPT tillsammans med Lindholmen Science Park, Volvo, Västtrafik och Göteborgs stad Tillsammans med andra parter har Triona utvecklat sin förmåga att arbeta tillsammans i ITxPT-baserade system ombord på bussar. Genom att testa driftskompatibiliteten mellan hårdvara och programvara i verkligheten har RIVSILON utvärderat IT-arkitekturens robusthet och hur långt ITxPT-specifikationen har kommit mot en Plug and Play-funktion, där modulerna verkligen är utbytbara. Läs mer om RIVSILON - ett samarbetsprojekt inom ITxPT.