Nyhetsarkiv

Hållbar logistik - Triona och Scanlog inleder samarbete

6 november 2017

Scandinavian Logistics Partners (Scanlog), ett oberoende svenskägt logistikföretag, och Triona har tecknat ett samarbetsavtal med syfte att utveckla nya IT-baserade tjänsteerbjudanden inom logistik och transporter.

De nya tjänsterna skall erbjudas bolagens befintliga kunder och attrahera nya kundgrupper. Tjänsterna skall bidra till ökad hållbarhet i logistikbranschen såväl ur ett miljöperspektiv som ekonomiskt och kvalitetsmässigt genom minskade transaktionskostnader, högre kapacitetsutnyttjande och ökad transparens i värdekedjan.

– ”Digitaliseringen har nu på allvar kommit till logistikbranschen och det skapar fantastiska möjligheter för oss att på ännu bättre sätt hjälpa våra kunder att öka kostnadseffektiviteten i deras logistikflöden, samtidigt som det frigör våra medarbetares kreativitet och tid att skapa och fördjupa mänskliga relationer", säger Scanlogs medgrundare och styrelseordförande Mathias Wideroth i en kommentar och fortsätter, "Det är därför mycket glädjande att Triona som ledande leverantör av innovativa IT-lösningar inom logistik har valt att inleda ett samarbete med Scanlog och jag ser fram emot de första konkreta resultaten inom kort.”

– "Trionas spetskompetens inom systemutveckling och vårt stora verksamhetskunnande inom logistik, transporter och infrastruktur har givit oss många kunder bland industri- och entreprenadföretag”, säger Trionas vd och delägare Mats Bayard och fortsätter, ”Vi kan genom detta samarbete dra nytta av Scanlogs logistikkompetens i den fortsatta utvecklingen av våra avancerade transportlogistiksystem, som till exempel beställnings- och upphandlingstjänsten lasset. Samarbetet förväntas leda till en breddning av nyttjandet samt nya tillämpningsområden av dessa system. Samarbetet med Scanlog säkerställer samtidigt att vi får en partner som ligger i framkant vad gäller digitalisering inom transportlogistik. Det skall bli mycket spännande att se nästa steg”, säger Mats.


Scandinavian Logistics Partners AB - Scanlog är ett oberoende svenskägt logistikföretag med fokus på internationella och globala logistiklösningar med alla typer av transportsätt; flyg, sjö, bil och järnväg. I partnerskap med kunder, leverantörer och medarbetare levererar Scanlog logistiklösningar präglade av ett större engagemang, ansvarstagande och pålitlighet. Scanlog har ett fyrtiotal medarbetare på fyra kontor i Sverige, omsätter ca 350 mkr och blev nyligen av Dagens Industri utnämnt till Gasellföretag 2017.


Triona är ett teknikföretag som erbjuder innovativa produkter och tjänster som förenklar flöden av data, gods, energi och människor. Genom att aldrig låsa oss vid en förutbestämd plan och ständigt anpassa oss till vår omvärld, kan vi leverera långsiktiga lösningar som skapar utveckling och tillväxt inom logistik och infrastrukturrelaterad verksamhet. Dessutom bidrar vi till att skapa en smartare, effektivare och mänskligare värld. Triona är etablerade i Finland, Norge och Sverige, omsätter cirka 150 MSEK och har ca 140 medarbetare.

 

Läs mer