Nyhetsarkiv

Kallelse till årsstämma

21 april 2015

Ordinarie årsstämma hålls torsdagen den 21 maj 2015, klockan 12.00 på Trionas kontor, Borganäsvägen 26, Borlänge. Efter stämman serveras lättare förtäring.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 13 maj, dels anmäla sitt deltagande till Triona AB, Box 762, 781 27 Borlänge, telefon 0243-62402, e-post info@triona.se, senast onsdagen den 13 maj klockan 12.00.

Läs mer här.

Styrelsen för Triona AB (publ)