Nyhetsarkiv

Ny version av C-Load

25 maj 2020

En ny version av C-Load (1.36.0) lanserades i början på april 2020. I releasen har vi fortsatt arbetet med att modernisera plattformen genom en ny autentiseringslösning som ger oss en bra bas för den framtida utvecklingen av tjänsten. 

C-Load har sedan starten 2012 gett en unik möjlighet för transportköpare att välja och ranka leverantörer utifrån en mix av både kvalitet och pris vilket vi nu utvecklar vidare för att också göra hållbarhet till en tydlig del av kvaliteten. Utöver den nya autentiseringen och ranking baserat på kvalitetspoäng omfattade releasen en rad andra funktioner för såväl beställare, leverantörer och kunder.

Den nya autentiseringen innebär i korthet att alla tjänster inom C-Load (webb, mobil och integration) delar komponent för autentisering, C-Load login. Bytet av lösning ger oss möjligheter till moderniseringar av vår web-lösning samt i det långa loppet också möjligheter till förbättringar i användargränssnittet som gör livet enklare för våra användare.

Hållbarhet är både för oss på Triona och för våra kunder ett prioriterat område. Genom att göra hållbarhet till en tydlig del av kvalitetspoängen, tillsammans med många andra såväl uppmätta som affärsmässiga faktorer, kan beställarna på en taktisk nivå göra urval och ranking baserat på en helhetsvärdering av leverantören – pris, uppmätt kvalité och affärsmässig kvalité. Kvalitetspoängen utvecklas kontinuerligt och i denna release har vi introducerat möjligheten att vikta även de affärsmässiga kvalitetspoängen specifikt per beställare.

tratt-new.jpg

Utöver ovan nämnda nyheter omfattade den nya versionen bland annat följande funktioner:

 • Möjlighet för beställare att addera en godsspecifikation till laster
  Då information delas genom C-Load till flera aktörer i försörjningskedjan har möjligheten att addera en godsspecifikation till laster lagts till. Detta möjliggör för beställare i C-Load att dela information om sändningens innehåll till såväl kunder som godsterminaler.
 • Möjlighet för beställare att addera ytterligare mottagarinformation (Consignee information)
  I likhet med ovan nämnda godsspecifikation kan även utökad information kring godsmottagaren adderas till laster. Detta möjliggör att utökad information kan ges till leverantörer i C-Load som är viktig vid utförandet av leveransen.
 • Prisimport för leverantörer även för järnväg och maskintransport
  Leverantörer kan nu även för upphandlingar på järnväg och maskintransport enkelt både exportera/importera priser via Excel samt basera priser på tidigare avtalsperioder.
 • Separata rankinglistor per lastbärare även för järnväg
  Möjligheten att separat ranka leverantörer för olika lastbärare på järnväg introduceras för beställare.

Mer information om releaserna finns i release notes på tjänstens hemsida c-load.com