Nyhetsarkiv

Ökad effektivitet med TNE 3.0

23 november 2015

I mitten av november publicerades för första gången i produktion ett nytt dataset för ruttberäkningar med hjälp av version 3.0 av Trionas produkt Transport Network Engine (TNE).

Utvecklingen av nästa generation av TNE har pågått intensivt under det senaste året och övergången till version 3.0 gör det möjligt att bl.a. effektivisera Trionas arbete med att skapa dataset för avståndstjänsten, som idag används av många av Trionas kunder.

Tiden för att producera ett nytt dataset har minskat med 87%. Genom de nya möjligheter som TNE 3.0 erbjuder slipper vi även behovet att mellanlagra s.k. segmenteringsresultat och vi kan versionshantera segmenteringsinställningen vilket ger en stor kvalitetshöjning vid vår uttagsprocess.

En annan viktig del av övergången till TNE 3.0 är att produktion av dataset nu kan göras utan inblandning av tredjepartsprodukter.